Agenda

27.06.2014 / 13.09.2014

Comencen les visites nocturnes a la Casa Masó

Girona

01.03.2014 / 29.06.2014

Visites familiars a la Casa Masó

Casa Masó, Girona

Més esdeveniments

Galeria de fotos

Antoni Montseny Salvat. Casa Montseny (1919-20). C/ Universitat de Montpeller, 3

Edifici unifamiliar de composició eclèctica, signada pel mestre d´obres Antoni Montseny com a vivenda pròpia i que incorpora molts elements modernistes. La casa s'estructura en planta pis i golfes, amb una teulada a dues vessants i torratxa de planta quadrada ala part central. Té un estil neomedieval, amb combinació de maó vist, finestres neogòtiques, gàrgoles i merlets.

L'escala interior es va construir en volta catalana i com element a destacar trobem una galeria coberta amb vidre en el primer pis i un hivernacle a nivell de carrer.

 

Iria Alonso

© Fundació Rafael Masó

Corseteria Mercedes (1911 o 1912). Plaça del Vi, 8

Detall del vitrall de la porta d´entrada.

Clara Castillo

© Fundació Rafael Masó

Isidre Bosch i Bataller. Casa Noguera Sabater (1914).Gran Via Jaume I, 34

Detall de la columna exterior de la casa juntament amb el balcó i la barana de ferro forjat

Clara Castillo

© Fundació Rafael Masó

Eugeni Campllonch. Casa Franquesa (1901). C/ Santa Clara, 51.

Edifici d´habitatges amb baixos comercials, entre mitgeres, amb planta baixa i dues plantes més, situada al centre de la ciutat. La planta baixa ha estat modificada, però els pisos presenten una façana amb detalls interessants. Les plantes primera i segona estan clarament separades amb una motllura horitzontal. La planta segona té una galeria de finestres corregudes i un ràfec a la part central i paraments laterals que sobresurten per sobre del ràfec i creen un remat de perfil retallat.

Rosa Maria Gil

© Fundació Rafael Masó

Més imatges

Informació turística

tel.:+34 972 226 575
turisme@ajgirona.org
www.ajuntament.gi/turisme