Agenda

27.06.2014 / 13.09.2014

Comencen les visites nocturnes a la Casa Masó

Girona

01.03.2014 / 29.06.2014

Visites familiars a la Casa Masó

Casa Masó, Girona

Més esdeveniments

Galeria de fotos

Vall-llosera (Constructor), Josep Maria Busquets (Decorador) i Serralleria Cadenes. Fleca Oriell (1940). Pda. Pont de Pedra /Carrer de Sta. Clara

Imatge de la part de l'entrada, que integra en un sol espai l´altell i la botiga que ocupa la planta baixa. Cal destacar l´emplafonat de fusta de la part superior  i especialment el disseny del rètol amb unes lletres molt estilitzades de ferro, en què s´utilitza com a element simbòlic la mateixa espiga de blat que s´havia dissenyat per als porticons de la fleca Pont.

L´interior és revestit amb ceràmica vidriada de la Bisbal i es manté sense alteracions. Cal fer notar l´interès del paviment i la integració de les lleixes en el context.

 

 

 

Clara Castillo

© Fundació Rafael Masó

Queviures Moriscot (1908). C/ Ciutadans, 4

Detall de l´emplafonat amb relleus de fusta.

Clara Castillo

© Fundació Rafael Masó

Joan Roca i Pinet. Casa Norat (1912-1913).. Rambla de la Llibertat, 25. Girona

Edifici residencial amb baixos comercials. Bon estat de conservació.

La família Norat va encarregar el projecte a en Roca Pinet, que va tractar sobretot la façana de la Rambla. Hi trobem una façana decorada amb esgrafiats i una tribuna esculpida en pedra.La casa, amb baixos i quatres plantes, façana a la Rambla i el riu Onyar, téfaçana principal construïda mb pedra, estucat i esgrafiat. A la planta baixa té quatre columnes amb capitells florals i un tancament vidriat, que suporten la tribuna de la planta primera, amb grans mènsules i relleus escultòrics: dos dracs alats en el centre amb les inicials dels propietaris i un bust de dona a cada un dels angles, amb els pits i la cabellera desplegats per les dues cares.

La façana queda coronada per l´ampit del terrat, que dibuixa una gran corba per damunt dels pilars i arcs de l´obertura correguda de l´última planta.

 

Iria Alonso

© Fundació Rafael Masó

Martí Sureda Vila. Escola Joan Bruguera(1908-1909). Av. Jaume I, 22

Perspectiva de l'Escola Bruguera a l'Avinguda Jaume I de Girona. L'Escola es va construïr en el solar deixat per un baluard de la muralla. La seva construcció va coincidir amb el primer centenari dels setges de la ciutat.

Es tracta d'una obra modernista que combina el treball en obra vista amb la pedra i la ceràmica vidriada.

Clara Castillo

© Fundació Rafael Masó

Més imatges

Informació turística

tel.:+34 972 226 575
turisme@ajgirona.org
www.ajuntament.gi/turisme