Galeria de fotos

Les tres naus de l'estructura estan separades per arcs de maó vist

Antoni Carreras i Casanovas

© Antoni Carreras i Casanovas

Vista general del Celler Cooperatiu

Antoni Carreras i Casanovas

© Antoni Carreras i Casanovas

Interior de la primera nau

Antoni Carreras i Casanovas

© Antoni Carreras i Casanovas

Sustentació de la coberta a doble vessant

Antoni Carreras i Casanovas

© Antoni Carreras i Casanovas

Més imatges