Galeria de fotos

Les tres naus de l'estructura estan separades per arcs de maó vist

Antoni Carreras i Casanovas

© Antoni Carreras i Casanovas

Torre d'aigua amb cúpula de trencadís

Antoni Carreras i Casanovas

© Antoni Carreras i Casanovas

Entrada principal

Antoni Carreras i Casanovas

© Antoni Carreras i Casanovas

Sustentació de la coberta a doble vessant

Antoni Carreras i Casanovas

© Antoni Carreras i Casanovas

Més imatges