Galeria de fotos

Maison Bergeret. Escala i vitrall de l'interior de la casa

Photo Studio Image

© Musée de l'École de Nancy

Émile Gallé,1902. Cadira Berce des prés

© Musée de l'École de Nancy Photo Philippot

Emile André, 1910. Banc Renauld

Photo O.H. Dancy

© Ville de Nancy

Émile Gallé, 1900. Orchis Fusa

Photo Studio Image

© Musée de l'École de Nancy

Més imatges

Informació turística

tel.:+33 383 352 241
fax:+33 383 359 010
www.ot-nancy.fr