Galeria de fotos

Casa de Collantes (1926). Julià Ferrando.

Joan Aliaga.

Asil d'Ancians (1909), Bonaventura Ferrando.
Casa de Julià Ferrando (1933). Julià Ferrando.
Ateneo Sueco del Socorro (1927). Joan Guardiola.

Més imatges

Informació turística

tel.:+34 962 039 150
sueca@sueca.es
www.sueca.es