Photo Gallery

Zolnay, 1900. Eosin-glazed stem tulip pitcher

© Tamás Mattyasovzky Zsolnay

János Feketeházy, 1896. The Ferenc-Józef hid (Franz-Joseph Bridge)
Flóris Korb and Kálmán Giergl, 1904 1907.  Acadèmy of Music
Zsolnay, 1898. Earthenware vase, Eosin glazed with acid-etched surface

© Tamás Mattyasovzky Zsolnay

More images

Tourist information

tel.:+36 1 438 80 80
www.hungary.com